เว็บไซต์สำหรับภาพนี้

จุดที่อยู่ระหว่างช่องแคบมะละกา และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีเรือพาณิชย์ผ่านประมาณ

oknation.net

ประเภท:GIF

ภาพอาจมีลิขสิทธิ์